2011. április 25., hétfő

Elszámolást!

Az a bizonyos húsz év

tlg futása, egy kis magyar abszurd


Magam úrsága


Jobbomban a kard, balomon a lánc,
Úgy érzem szétszakadok,
A vitéz és a zsellér, bennem,
Jól összeakaszkodott.

Farkasfejű birka, vagy birkafejű farkas?
Milyen állat vagyok?
Birkák közt farkas, farkasok közt birka
Ez lennék én? Ez én vagyok?

Feltételes hűség? Kelletlen hűtlenség?
Rossz szolga vagyok,
Ezt aki úr érzi, őérte én,
Meg nem halok.

Feltételes hűség? Kelletlen hűtlenség?
Rossz úr is vagyok,
Aki szolga érzi, kifosztásból,
Rossz példát adok.

Szolgaság vagy úrság?
Egyaránt, nem nekem való,
Eb ura fakó, legények
Magam urának vagyok én, a jó.

Vicsoroghat is rám, manapság
Minden jobbos és balos agyar,
Így születtem és így vagyok én,
Baloldali és magyar.

Előzmények

Mobil variálható színpadrendszer (1979)

A színpadrendszert a tömegpolitikai rendezvények, illetve az egyre erősödő rock szakma tárgyi technikai alapigénye hívta életre. Szükség volt, igény mutatkozott szabad - és zárt térben (csarnokokban) egyaránt igen rövid idő alatt, az ország bármely területén különféle nagyságú és darabszámú, lépcsőn, domboldalon, síkon felállítható színpadokra, úgy hogy az ahhoz kapcsolódó értékmegőrző igények is kielégítést nyerjenek.

Földanyag gazdálkodás és építőanyag regenerálás "know-how" (1986)

A projekt lényege az, hogy egy meghatározott térségben jelentkező földanyag felesleg (építkezések során kitermelt anyag) illetve szükséglet találkozzon. Ennek a regionális problémának a megoldására alakítottunk ki szerzőtársaimmal egy működőképes rendszert. A kialakítás időszakában (1982-1985) a rendezetlen helyzetből fakadóan évente milliárdos nagyságrendű "kár" és nehezen számszerűsíthető terhelés érte a fővárost, feleslegesen. A számítógéppel támogatott projektet a Fővárosi Földhivatal vásárolta meg "know-how" hasznosítási szerződés keretén belül.

Hálós elektromos találatérzékelő tábla, találmány (1989)

Az 1980-as évek elején fegyveres körökben igény mutatkozott a tömeges (pisztoly, géppisztoly) lőgyakorlatokra fordított költségek csökkentésére, illetve azok eredményeinek megbízható kiértékelésre. Erre az igényre született az a találatérzékelő tábla, mely papír alapon az arra felvihető elektromosan vezető festék, ezáltal a nagytömegű és olcsó nyomdatechnikai előállítását célozta, mely szabadalmat nyert. A találmány szabadalmi védettsége lejárt.

Az összeomlás

A Födhivatal és a Terra Tromos Kft.

A munkásőrség felszámolása és a PM ZÁVKHI

Magyar Honvédség lakás elidegenítés előkészítése

Vállalkozósdi

Materiális vagyonértékelés és az ACTUÁL Bt.

Szolártechnika és a TERINFO Kft.

-         Pápa
-         Annavölgy

Önkormányzati és állami bérlakás elidegenítés

-         Újpest
-         Sopron
-         Magyar Honvédség

Ingatlaninformatika és Adatbanki tevékenység

Társasház Elidegenítési Kézikönyv (1995)

A tömeges bérlakás elidegenítés során a piaci versenyigények (alacsony versenyár és költségszint!) nyomására a bérlakás elidegenítés komplex folyamatát, a műszaki felmérést és dokumentálást követően egységes számítógépes rendszerbe szerveztük. Ezeket az ismereteket tanulmány - és szoftverformába öntöttük, majd azt szerzői joggal védtük. A „know-how” jogvédelem alá lett helyezve az artisjus-nál.

Ingatlan-informatika "know-how" (1995)

Az ingatlaninformatikai és adatbanki tevékenység legfőbb célja az, hogy az ingatlanajánlatok a forrásoktól (ajánlattevők) eljussanak a rendeltetési helyekre (a bárki számára elérhető elektronikus ajánlathordozó rendszerek és azok elérési pontjai) és az átvitel gyors, pontos, a hozzáférés (lekérdezés) pedig teljes körű, olcsó, környezetbarát és kényelmes legyen. Az így keletkező adatok áttekinthetők legyenek térben és időben a különféle elemzések és kutatások számára. A fenti igényszintet Budapest főváros területén 1995 végétől megvalósítottuk szerzőtársaimmal együtt Az Ingatlan Piaci Információ időszaki kiadvány havi (kéthavi számokban) egy teljes évfolyamot meghaladó időszakot élt meg. Célját tekintve az ingatlanszakma szakmai tájékoztatására szolgált, piaci adatokkal, azok elemzéseivel. A Gépjármű Piaci Információ az Ingatlan Piaci Információ analógiájára kialakított monitoring és adatbanki tevékenység adatait teszi közzé. A „know-how” jogvédelem alá lett helyezve az artisjus-nál.

Ingatlan Piaci Információ (1995-1996) időszaki kiadvány

A lap kiadói jogait gyakoroltam. A kiadvány 1995. októberétől 1996. novemberéig lett kiadva havonta, 1000-1000 példányban. Köteles példányai a Széchényi Könyvtárban.

Ingatlan-Online Ingatlanpiaci Monitoring - adatbank (1995- )

Az adatbank az ingatlan-informatika elméletére alapozva 1996.01.01-től folyamatosan működik és Budapest ingatlanpiaci kínálatának – hirdetési újságokban és ingatlan adatbankokban megjelenő - összehasonlítható ajánlatait viszi számítógépre szelektív sajtófigyelés formájában. Mára Magyarország legnagyobb ingatlan-adatbankját képezi a maga 1 millió feletti rekord (ajánlat) számával. Az adatbázis 2004. évben jogvédelem alá lett helyezve, Ingatlan-Online Magyar Ingatlanpiaci MetaAdatbázis megnevezéssel a MATISZ-nál. www.matisz.hu

Virtuális Ingatlan Piac – ingatlan-online.com webportál

www.ingatlan-online.com (1999.04.02 -) Az ingatlanszakmai portál 1999.04.02 óta működik. Látogatószáma 154843. Ami a hazai ingatlanszakmában fontos, az ezen a portálon, ami több mint egy linkgyűjtemény az megtalálható. A portál a szerkesztői és webmesteri feladatait látom el.

Ingatlanpiac.net majd ingatlanpiaci.info  webszaklap (2000 - 2008)

www.ingatlanpiaci.info  A lap 2000. év decemberében lett indítva. Azóta a hazai ingatlanszakma egyik meghatározó szócsövévé vált a weben. Jellemzője az, hogy szakújságírók, illetve szakemberek publikálnak rajta, illetve tesznek közzé elemzéseket. A webszaklap főszerkesztője egyben „webmestere” vagyok.

Ingatlankódex 2002

A Magyar Ingatlan Fórum keretein belül igény mutatkozott egy olyan szakmai kiadvány összeállítására, melyben a szakma artikulálja az egyes szakterületeket, az azokkal szemben támasztható követelmények, a szakmán belüli közös nyelven beszélés, valamint a fogyasztóvédelem érdekében. E kiadványhoz szervesen kapcsolódik a Magyar Ingatlankamara kialakításához szükséges lapdokumentumok, úgymint alapító okirat tervezet, etikai – és szervezési működési szabályzat.  A szerkesztői teendőket vállaltam fel, miután a fórum weboldalának a webmesteri feladatkörét is én látom el. A Magyar Ingatlanfórum 2005 évre megszűnt. Részlegesen utódszervezetek alakultak jogi keretek között, úgymint Magyar Ingatlanmédia Szövetség (2004) www.ingatlanmedia.info    ; Magyar Ingatlan Tanács (2005) www.magyaringatlantanacs.hu

Regresszió analízis alkalmazása a lakóingatlan-piacon (2003)

A kézikönyv a korszerű ingatlaninformatikai módszerekkel történő lakóingatlan-értékeléshez szükséges ismereteket tartalmazza. Bolti forgalomban nem kapható.

Ingatlanliga-hálózat (2003-2005)

www.ingatlanliga.hu Az Ingatlanliga-hálózat egy ingatlanközvetítő irodákból – rezidensekből - álló hálózat, amely 2004. május 2. időpontra Magyarország minden városában jelen kíván lenni, irányítószámokra rendezetten egy és csakis egy irodával. A hálózat regionálisan szerveződik. A hálózat tagjai Magyarország legnagyobb - a Magyar Ingatlanadatbank Unió - adatbázisaival rendelkeznek. A hálózat célja és rendeltetése, hogy egyfelől a város és környezete, másfelől az ország ingatlan kínálatának legteljesebb körét mutathassák be ügyfeleiknek.  A hálózatot 2005. év nyarán megszüntettem.

Ingatlaninformatika Kézikönyv (2004)

A kézikönyv három fő – önálló – fejezetből áll.
Ingatlaninformatika 1. : Alapismeretek
Ingatlaninformatika 2. : Piacismeret és regresszió analízis
Ingatlaninformatika 3. : Ügyvitelszervezés és adatvédelem
A kézikönyv az ingatlaninformatikai elméleti alapjait és praktikumát tartalmazza.

Ingatlanpiaci Statisztikai Analízis jegyzet (2004)

http://www.ingatlanpiaci.info/isa/index.htm  A jegyzet a lakóingatlan-piaci lokáció, helyérték korszerű térinformatikai eszközökkel történő meghatározásának elméleti és gyakorlati ismereteit foglalja össze.

Újlakáspiac.hu (2005- 206)

www.ujlakaspiac.hu   Budapest és az agglomeráció új lakáspiacának Internetes szaklapja, heti nyomtatható színes Hírlevéllel a Fókusz rovatban megjelent publicisztikákkal, Hírszemlével.

Ingatlanpiaci Statisztikai Analízis oktatócsomag (2006)

IngatlanPlatform weblap (2007 - 2008)

www.ingatlanplatform.info   Az ingatlanpiaci közösségek, egyesületek, szövetségek és szolgáltatások gyűjtőportálja. /megszünt/

Palimadár Blog (2007-05-27- )

Ingatlanadó webszaklap (2006.05.31. - )


A KIVOSZ (2007.03.01 – 2010.03.01)
szervezése és kommunikációs rendszere

Vagyonadó (2009. 06 02 - )

Ingatlanérték szaklap (2009. 06 29. - )

A Nagy Könyv:

Elszámolás (2011. április 26.-tól)

Helyérték Trend ( 2011.05.01. - )

Nincsenek megjegyzések: