2008. szeptember 25., csütörtök

Kunsági fi

Én vagyok a, én vagyok a kunsági fi ...

Én vagyok a, én vagyok a kunsági fi,
Nékem nem parancsol senki,
Sem a Jászság sem a Kunság,
Sem a karcagi bíróság

Én vagyok a, én vagyok a doktor legény,
Beteg a szeretőm szegény,
Szedek százféle virágot,
Egy se használ, véle hálok

Én vagyok a, én vagyok az, a ki nem jó,
Kocsmaajtó nyitogató,
Boros üveg emelgető,
Barna kislyány szeretgető.
Sörös üveg hajtogató,
Szőke kislány szomorító.


És aki hitelesen énekli: Berecz András nótafa, mesemondó

Husos kun orrom azt súgja, hogy ő is kun ivadék. Ám ha orrom félre vezetett volna - amiért igen álmélkodnék és dorgálás jár neki- tiszteletbeli kunnak akkor is elmegy. :)

1 megjegyzés:

Kuni írta...

09/02: A Nagykun Nádor Bandérium emléktúrája
Rovat: Itthon Beküldte: admin

A Nagykun Nádor Bandérium kapitánya lovastúrát szervez a kunok betelepülésének 770. évfordulója alkalmából.

A kunok betelepülésének 770. évfordulója alkalmából lovas emléktúrát szervez. Mekkora utat fognak megtenni?
– Augusztus 21-én Kisúj­szállásról indulunk el, a felszereléseket elszállítjuk a túra kezdőpontjához, a Rad­nai-hágóhoz. Ezen a hágón vezette be Kötöny vezér a kunokat a Kárpát-medencébe. Ezt az utat szeretnénk mi is bejárni, körülbelül 500 kilométert fo­gunk megtenni lóháton, érintve az útba eső törté­nel­mi emlékhelyeket. Átla­gosan napi 50 kilométerrel számolunk, így vélhetően szep­tember elejére érkezünk vissza Kisújszál­lás­ra, az első Kun Világtalálko­zóra.

Hány részvevője lesz a túrá­nak?
– Jelenleg 10-15 fő részvételét tudjuk finanszírozni, ez is nagyon komoly költséget jelent. A résztvevőket az általam vezetett Nagy­kun Nádor Bandérium tagjai közül választom ki, kizárólag a felkészültség alap­ján. Ez a túra – különösen az első hegyvidéki szakasz – nagyon megterhelő lesz, csak olyanok vehet­nek részt rajta, akikben meg­van a kellő megszállottság.

Ez a túra komoly felkészülést és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Miért vágott bele mégis a szervezésbe?
– Korábban az építőiparban dolgoztam, 30 évesen azonban úgy döntöt­tem, pályát módosítok. Az­óta csak a bandérium és a lo­vak körül forog az éle­tem. Már többször gondoltam rá, hogy valamilyen módon tisztelegni kéne a kun ősök előtt, hiszen az 1239-es bete­lepülésük je­lentős ese­mény volt Magyarország történetében. Ez a túra pedig azt hiszem, méltó megemlékezés lesz.
Üdv Kuni.