2008. október 2., csütörtök

A magyarság rokonai

Na ugye, hogy ugye?
"Néhány szóval a hazai népesség származására vonatkozó DNS vizsgálati eredményekről is említést szeretnék tenni. A hazai roma populáció észak-indiai eredetű, többféle, a vándorlás során összedett apróbb eltéréstől eltekintve egységes népcsoport. A jász származású hazai lakosok perzsa eredetet mutatnak. A kunok a törökökkel mutatnak rokonságot. A finnugor rokonsággal kapcsolatban a leginkább közel az északi népekhez a csángók állnak, s egyben ők távolodtak el legjobban a többi magyar népcsoporttól (eléggé elszigetelt voltuk jól magyarázza is ezt). Különféle kevert magyar népcsoportok, székelyek, s több, a finnugor nyelvcsalád körébe tartozó nép vizsgálata során kiderült, hogy rendkívül kis fokú a finnekkel való magyar rokoni kapcsolat, egyúttal viszont közel azonos az egyéb, indoeurópai népekhez mért távolság mind a magyar, mind a finn népességben. (Azaz nem közelebbi rokonunk a finn, mint pl. a francia.) A magyar népességről összességében a török népek irányában való egyértelmű genetikai rokonság mutatható ki. (Természetesen a szláv és német keveredésen kívül, amely az elmúlt ezer évben nagy szerepet játszott.). A 15 éven át tartó nemzetközi együttműködéssel lefolyt munkálatok során finn kutatók is részt vettek a fentiekben részletezett vizsgálatban, s láss csodát, a finn tankönyveket átírták a rokonságot illetően a kutatómunka eredményeinek következtében. Hazai részről nem tudok ilyen módosításról. A vizsgálatokat a Johan Béla Országos Epidémiológiai Központ humángenetikai kutatója, dr. Béres Judit vezette magyar részről, a kutatási eredményeket a Science folyóiratban tette közzé. Ezt követően véleményem szerint hazánkban is hivatalosan el kellene ismerni, az oktatásban egy évszázad téveszméje után a valóságot tanítani, miszerint rokonság szempontjából semmi közünk a finnekhez."

Nincsenek megjegyzések: