2011. április 30., szombat

Kun Himnusz


Gubcsi Lajos - Szabados György: Kun Himnusz 


Hajtsd fejed földedre, hallgasd dobbanását
Szerte a buckákon nagy harang zúgását
Kun sorsod becsület, a bátrak világa
Dolgoddal életet lehelsz a pusztákba.

Refr.:
Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra!-
Úgy legyen…

Tengersík vidéken tengernyi fájdalom
Ne tűrd, hogy idegen győzzön a hazádon
Gyerekünk sasszeme az eget kémleli
S tudja, hogy nem hal meg sohase Petőfi

Refr.

Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra!-
Úgy legyen


Nem hal meg Móra se, marad egy-két krajcár
Szegények nem leszünk, reánk szép jövő vár
Szabad szó, nagy tettek, az utunk égig ér
Szívünkben szerelem, házunkban lágy kenyér.

Refr.

Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra!-
Úgy legyen


Szélben száguld lelkünk, ősi kincs a hitünk
E széles kun földön nyolcszáz éve élünk
Tejút és csillagok, életünk végtelen
Arcunkon tisztesség, ha ráhull a lepel.

Refr.

Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra!-
Úgy legyen


Adj erőt a kunnak, kis népednek, Uram
Keletről jött sorsát megélni boldogan
Magyarok és kunok, ugyanaz a fajta
Kísérje utunkon Istenünk áldása.

Refr.
Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra!-
Úgy legyen

2011. április 25., hétfő

Elszámolást!

Az a bizonyos húsz év

tlg futása, egy kis magyar abszurd


Magam úrsága


Jobbomban a kard, balomon a lánc,
Úgy érzem szétszakadok,
A vitéz és a zsellér, bennem,
Jól összeakaszkodott.

Farkasfejű birka, vagy birkafejű farkas?
Milyen állat vagyok?
Birkák közt farkas, farkasok közt birka
Ez lennék én? Ez én vagyok?

Feltételes hűség? Kelletlen hűtlenség?
Rossz szolga vagyok,
Ezt aki úr érzi, őérte én,
Meg nem halok.

Feltételes hűség? Kelletlen hűtlenség?
Rossz úr is vagyok,
Aki szolga érzi, kifosztásból,
Rossz példát adok.

Szolgaság vagy úrság?
Egyaránt, nem nekem való,
Eb ura fakó, legények
Magam urának vagyok én, a jó.

Vicsoroghat is rám, manapság
Minden jobbos és balos agyar,
Így születtem és így vagyok én,
Baloldali és magyar.

Előzmények

Mobil variálható színpadrendszer (1979)

A színpadrendszert a tömegpolitikai rendezvények, illetve az egyre erősödő rock szakma tárgyi technikai alapigénye hívta életre. Szükség volt, igény mutatkozott szabad - és zárt térben (csarnokokban) egyaránt igen rövid idő alatt, az ország bármely területén különféle nagyságú és darabszámú, lépcsőn, domboldalon, síkon felállítható színpadokra, úgy hogy az ahhoz kapcsolódó értékmegőrző igények is kielégítést nyerjenek.

Földanyag gazdálkodás és építőanyag regenerálás "know-how" (1986)

A projekt lényege az, hogy egy meghatározott térségben jelentkező földanyag felesleg (építkezések során kitermelt anyag) illetve szükséglet találkozzon. Ennek a regionális problémának a megoldására alakítottunk ki szerzőtársaimmal egy működőképes rendszert. A kialakítás időszakában (1982-1985) a rendezetlen helyzetből fakadóan évente milliárdos nagyságrendű "kár" és nehezen számszerűsíthető terhelés érte a fővárost, feleslegesen. A számítógéppel támogatott projektet a Fővárosi Földhivatal vásárolta meg "know-how" hasznosítási szerződés keretén belül.

Hálós elektromos találatérzékelő tábla, találmány (1989)

Az 1980-as évek elején fegyveres körökben igény mutatkozott a tömeges (pisztoly, géppisztoly) lőgyakorlatokra fordított költségek csökkentésére, illetve azok eredményeinek megbízható kiértékelésre. Erre az igényre született az a találatérzékelő tábla, mely papír alapon az arra felvihető elektromosan vezető festék, ezáltal a nagytömegű és olcsó nyomdatechnikai előállítását célozta, mely szabadalmat nyert. A találmány szabadalmi védettsége lejárt.

Az összeomlás

A Födhivatal és a Terra Tromos Kft.

A munkásőrség felszámolása és a PM ZÁVKHI

Magyar Honvédség lakás elidegenítés előkészítése

Vállalkozósdi

Materiális vagyonértékelés és az ACTUÁL Bt.

Szolártechnika és a TERINFO Kft.

-         Pápa
-         Annavölgy

Önkormányzati és állami bérlakás elidegenítés

-         Újpest
-         Sopron
-         Magyar Honvédség

Ingatlaninformatika és Adatbanki tevékenység

Társasház Elidegenítési Kézikönyv (1995)

A tömeges bérlakás elidegenítés során a piaci versenyigények (alacsony versenyár és költségszint!) nyomására a bérlakás elidegenítés komplex folyamatát, a műszaki felmérést és dokumentálást követően egységes számítógépes rendszerbe szerveztük. Ezeket az ismereteket tanulmány - és szoftverformába öntöttük, majd azt szerzői joggal védtük. A „know-how” jogvédelem alá lett helyezve az artisjus-nál.

Ingatlan-informatika "know-how" (1995)

Az ingatlaninformatikai és adatbanki tevékenység legfőbb célja az, hogy az ingatlanajánlatok a forrásoktól (ajánlattevők) eljussanak a rendeltetési helyekre (a bárki számára elérhető elektronikus ajánlathordozó rendszerek és azok elérési pontjai) és az átvitel gyors, pontos, a hozzáférés (lekérdezés) pedig teljes körű, olcsó, környezetbarát és kényelmes legyen. Az így keletkező adatok áttekinthetők legyenek térben és időben a különféle elemzések és kutatások számára. A fenti igényszintet Budapest főváros területén 1995 végétől megvalósítottuk szerzőtársaimmal együtt Az Ingatlan Piaci Információ időszaki kiadvány havi (kéthavi számokban) egy teljes évfolyamot meghaladó időszakot élt meg. Célját tekintve az ingatlanszakma szakmai tájékoztatására szolgált, piaci adatokkal, azok elemzéseivel. A Gépjármű Piaci Információ az Ingatlan Piaci Információ analógiájára kialakított monitoring és adatbanki tevékenység adatait teszi közzé. A „know-how” jogvédelem alá lett helyezve az artisjus-nál.

Ingatlan Piaci Információ (1995-1996) időszaki kiadvány

A lap kiadói jogait gyakoroltam. A kiadvány 1995. októberétől 1996. novemberéig lett kiadva havonta, 1000-1000 példányban. Köteles példányai a Széchényi Könyvtárban.

Ingatlan-Online Ingatlanpiaci Monitoring - adatbank (1995- )

Az adatbank az ingatlan-informatika elméletére alapozva 1996.01.01-től folyamatosan működik és Budapest ingatlanpiaci kínálatának – hirdetési újságokban és ingatlan adatbankokban megjelenő - összehasonlítható ajánlatait viszi számítógépre szelektív sajtófigyelés formájában. Mára Magyarország legnagyobb ingatlan-adatbankját képezi a maga 1 millió feletti rekord (ajánlat) számával. Az adatbázis 2004. évben jogvédelem alá lett helyezve, Ingatlan-Online Magyar Ingatlanpiaci MetaAdatbázis megnevezéssel a MATISZ-nál. www.matisz.hu

Virtuális Ingatlan Piac – ingatlan-online.com webportál

www.ingatlan-online.com (1999.04.02 -) Az ingatlanszakmai portál 1999.04.02 óta működik. Látogatószáma 154843. Ami a hazai ingatlanszakmában fontos, az ezen a portálon, ami több mint egy linkgyűjtemény az megtalálható. A portál a szerkesztői és webmesteri feladatait látom el.

Ingatlanpiac.net majd ingatlanpiaci.info  webszaklap (2000 - 2008)

www.ingatlanpiaci.info  A lap 2000. év decemberében lett indítva. Azóta a hazai ingatlanszakma egyik meghatározó szócsövévé vált a weben. Jellemzője az, hogy szakújságírók, illetve szakemberek publikálnak rajta, illetve tesznek közzé elemzéseket. A webszaklap főszerkesztője egyben „webmestere” vagyok.

Ingatlankódex 2002

A Magyar Ingatlan Fórum keretein belül igény mutatkozott egy olyan szakmai kiadvány összeállítására, melyben a szakma artikulálja az egyes szakterületeket, az azokkal szemben támasztható követelmények, a szakmán belüli közös nyelven beszélés, valamint a fogyasztóvédelem érdekében. E kiadványhoz szervesen kapcsolódik a Magyar Ingatlankamara kialakításához szükséges lapdokumentumok, úgymint alapító okirat tervezet, etikai – és szervezési működési szabályzat.  A szerkesztői teendőket vállaltam fel, miután a fórum weboldalának a webmesteri feladatkörét is én látom el. A Magyar Ingatlanfórum 2005 évre megszűnt. Részlegesen utódszervezetek alakultak jogi keretek között, úgymint Magyar Ingatlanmédia Szövetség (2004) www.ingatlanmedia.info    ; Magyar Ingatlan Tanács (2005) www.magyaringatlantanacs.hu

Regresszió analízis alkalmazása a lakóingatlan-piacon (2003)

A kézikönyv a korszerű ingatlaninformatikai módszerekkel történő lakóingatlan-értékeléshez szükséges ismereteket tartalmazza. Bolti forgalomban nem kapható.

Ingatlanliga-hálózat (2003-2005)

www.ingatlanliga.hu Az Ingatlanliga-hálózat egy ingatlanközvetítő irodákból – rezidensekből - álló hálózat, amely 2004. május 2. időpontra Magyarország minden városában jelen kíván lenni, irányítószámokra rendezetten egy és csakis egy irodával. A hálózat regionálisan szerveződik. A hálózat tagjai Magyarország legnagyobb - a Magyar Ingatlanadatbank Unió - adatbázisaival rendelkeznek. A hálózat célja és rendeltetése, hogy egyfelől a város és környezete, másfelől az ország ingatlan kínálatának legteljesebb körét mutathassák be ügyfeleiknek.  A hálózatot 2005. év nyarán megszüntettem.

Ingatlaninformatika Kézikönyv (2004)

A kézikönyv három fő – önálló – fejezetből áll.
Ingatlaninformatika 1. : Alapismeretek
Ingatlaninformatika 2. : Piacismeret és regresszió analízis
Ingatlaninformatika 3. : Ügyvitelszervezés és adatvédelem
A kézikönyv az ingatlaninformatikai elméleti alapjait és praktikumát tartalmazza.

Ingatlanpiaci Statisztikai Analízis jegyzet (2004)

http://www.ingatlanpiaci.info/isa/index.htm  A jegyzet a lakóingatlan-piaci lokáció, helyérték korszerű térinformatikai eszközökkel történő meghatározásának elméleti és gyakorlati ismereteit foglalja össze.

Újlakáspiac.hu (2005- 206)

www.ujlakaspiac.hu   Budapest és az agglomeráció új lakáspiacának Internetes szaklapja, heti nyomtatható színes Hírlevéllel a Fókusz rovatban megjelent publicisztikákkal, Hírszemlével.

Ingatlanpiaci Statisztikai Analízis oktatócsomag (2006)

IngatlanPlatform weblap (2007 - 2008)

www.ingatlanplatform.info   Az ingatlanpiaci közösségek, egyesületek, szövetségek és szolgáltatások gyűjtőportálja. /megszünt/

Palimadár Blog (2007-05-27- )

Ingatlanadó webszaklap (2006.05.31. - )


A KIVOSZ (2007.03.01 – 2010.03.01)
szervezése és kommunikációs rendszere

Vagyonadó (2009. 06 02 - )

Ingatlanérték szaklap (2009. 06 29. - )

A Nagy Könyv:

Elszámolás (2011. április 26.-tól)

Helyérték Trend ( 2011.05.01. - )

2011. április 24., vasárnap

Redemptusok előre!

A redemptio vagyis megváltás szóval jelölik a magyar történelemben a jászkun kerület önmegváltását, amelynek során 1745-ben pénzért visszaszerezték a török háborúk után 1702-ben elvesztett korábbi kiváltságaikat. / Jog, Vagyon, Pénz Blogger/ A török háborúk során a jászkun kerület területén jelentős népességváltozás történt. Sokan elvándoroltak, például hajdúk lettek. A törökök alóli felszabadulás után idegen etnikumok költöztek a területre. Két kun szék a hatból teljesen el is tűnt. A népességcsere miatt a Habsburgok nem tekintették többé érvényesnek a korábbi jászkun kiváltságokat és 1702-ben I. Lipót 500 ezer rajnai aranyforintért zálogba adta a Német Lovagrendnek a Jászságot és a két Kunságot, vagyis a Hármaskerületet. Ez eltörölte a jászok és kunok örökös kiváltságait /Jog, Vagyon, Pénz Blogger/ és jobbágysorba süllyesztette őket.  A sérelem miatt a jászok és kunok a Rákóczi-szabadságharc lelkes támogatói voltak. /Íme a Rákóczi féle szabadságharc gyökere, Blogger/ Mivel a Német Lovagrend nem tudta érvényesíteni vásárolt jogait, 1731-ben (más források szerint 1730 illetve 1735) eladta jogát a Pesti Invalidus Rendháznak.
A megváltás  
A kerületben mozgalom alakult a jogok visszaszerzésére. Több éves gyűjtésből és kölcsönökből sikerült összeszedni a közben 575 900 forintra nőtt összeget, amely egyes források szerint az akkori Magyarország költségvetésével összemérhető nagyságú volt. Ezen összegen felül vállalták 1000 lovas felszerelését, az általános hadfelkelést, valamint a nádor és más tisztviselők fizetésének megadását. 
1745. május 6-án Mária Terézia aláírta redemptioról szóló diplomát, amely visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait, azaz a szabad tisztviselő- és lelkészválasztást, a pallosjogot, a révtől, vámoktól és a földesúri szolgáltatásoktól való mentességet. 
A jászok-kunok a redemptio során kivételt tettek, mert lehetővé tették, hogy több, pénzzel rendelkező, betelepülő vagyonos polgár is részt vegyen a redemptioban. A betelepülők eredetileg nem voltak jászok-kunok. Akik részt vettek a megváltás összegének összegyűjtésében, „redemptusok”, akik pedig nem tudtak részt venni benne, „irredemptusok” lettek.
A redemptio megváltoztatta a községi földtulajdonok korábban egyenlő elosztási arányát, mert azt, a redemptusok között, az általuk megváltott összeg nagyságának arányában osztották el. A redemptusok minden közösségi jószágból (például legelők) részesültek, míg az irredemptusok csak a ház körüli veteményföldekből. Végül voltak a „zsellérek”, későbbi betelepülők, akik még közmunkákkal is tartoztak a közösségnek.  
A redemptusok tudatosan ápolták kun-jász származástudatukat, amiben komoly szerepe volt az iskoláknak és a helyi értelmiségnek.   A földnek magántulajdonban való megjelenésével komoly gazdasági fejlődés és társadalmi rétegződés indult meg. /Forrás/


2011. április 20., szerda

Alaptörvény


Nemes gondolatok jegyében született az Alaptörvény, s Húsvét hétfővel, aláírásával életérzéssé válhat bennünk – a szabad magyar haza életével törődő érzéssé. Sok millió ember nevében beszél, amikor megfogalmazza gondolatainkat, hitünk irányait.

Árpád honfoglaló törzsei utódaiként ezeregyszáz éve szilárd alapokra helyezett Magyarországon élünk. Szent István királyunk hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkén vállaljuk ezredéves harcunkat a haza szabadságáért és függetlenségéért, szeretjük őseinket, akik érte küzdöttek. Népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította annak közös értékeit.

Tudjuk, hisszük és büszkén mondjuk: a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásai gyarapítják a világot. Ápoljuk és megóvjuk örökségünket, a magyar kultúrát, egyedülálló nyelvünket, a Kárpát-medence ember alkotta és természet adta értékeit. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos felhasználásával védelmezzük az utánunk jövők életfeltételeit. A fiatal nemzedékek elhivatottsága a jövő garanciája. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.

Tudjuk, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.

Az eszmék között valljuk az Alaptörvény szellemében, hogy minden tudásunkkal megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. A Magyarországon élő nemzetiségeket és népcsoportokat a magyar nemzet részének tekintjük. Szeretjük a történeti alkotmányunkat legszebben megtestesítő Szent Koronát, amely jelképezi Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.

Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.
Az Alaptörvényünk szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Szeretjük azt a minden, nemzetileg fontos érzést átható, egységes szellemet, ahogyan az Alaptörvény megszabja Magyarország jövőjének útját.


Gubcsi Lajos, A Magyar Művészetért Díj Kuratóriumának elnöke

                                                                                                                        A Magyar Művészek Köre

2011. április 13., szerda

Előre katonák, előre magyarok!


Igen! A kiválóság, az élen járás felmutatása.

2011. március 22., kedd

1. Boldog gyermekévek a puszták világában /Gubcsi Lajos - T. Kun László Géza/

Ez az írásmű "kun kettős legényes", egy ugyanazon világ párhuzamos síkokon történő szubjektív korrajza, azzal hogy először vala Dr. Gubcsi Lajos Egy kun Budán és Pesten c. írása melyre egy másik kun felfigyelt és ellenállhatatlan kényszer hatására ... 
1948-1954
Hol született e sorok írója és kinek?
Bár látszólag Kiskunfélegyházán a kórházban 1948. június 7-én, az elvadult kisajátítások és a népi demokratikusan diktatórikus vadak trónra lépésének évében – az életre kelés a lényeget tekintve valójában kint a tanyákon történt, Fülöpjakabon, a Herke-tónál, a tanyasi iskola tanítói lakában, ahol akkor az apja tanított reménytelen és mégis csillogó szemû parasztgyerekeket, s ahol 22 éves anyukája örömmel
eltelve várta.
/E párhuzamos sorok írója - Árnyékszerzőnk - Berzencén, 1954.01.11-én a Smolcz udvarban született, és egy zsidó bába segítette a világra. Ekkorra a téeszesítés már vidáman folyt. A fényes szelek nemzedékét képző magyar-történelem szakos anya és orosz-testnevelés szakos apa elsőszülött kis piros csizma várományosként koraszülöttként. Szopni sem tudott és már ekkor igényt tartott, a pohárra./
És hunnak, magyarnak és kunnak született. De mert nincs ilyen hármas származási anyakönyvvezetés, késõbb, 2006-ban õ maga alkotja meg a hármas anyakönyvet az Ópusztaszeren, a Nemzeti Emlékparkban felállított kultikus kõ szoborpár feliratával: „Hun, magyar és kun õseim szeretett emlékére”. Büszkén írta e mondat alá a nevét 58 évesen, amikor a Nemzeti Emlékparknak adományozta ezt az Õseink nevû szoborpárt. Az ember az, aminek érzi magát. Õbenne ez a hármas vonal folyik, mint három egymásba torkolló folyó, és belõle folytatódik véget nem érõen Lajos Levente, Elõd, Botond, Etele fiában, Anikó és Emese lányában, s valakiben, akinek e percben, 2009 végén még csak az elvont vágyát érzi a feleségével titkos kacsintásban: a nemét és nevét nem tudván is tudják, hogy ha megjön õ is, Lél lesz, Álmos vagy kislányként Lelle. Õk heten gondoskodnak a hun, magyar és kun õsökrõl õutána is, ezért nyugodtan hal meg, bár szerinte 100 éves biztosan lesz, s ha nem, ez a hatvankettõ is nagyon szép volt.
/Árnyékszerzőnk szintúgy hunnak, magyarnak és kunnak született. Ám ez számára - mint újszülött - még nem volt nyilvánvaló, ahogy az sem, hogy a hun, han, kun, szán, kán ... szavak mind-mind ugyanazt jelentik. Azt az embert, aki maga ura - egyben lovon jár - és érdekérvényesítő képességeit - ijjal, nyíllal és szablyával is - képes nyomatékosabbá tenni.. 
Mindenben átlagos gyereknek érezte magát. Ordított néha, de toporzékolni évtizedekig nem tudott soha, tûrte sorsát keményen. Anyatejen élt sokáig, s nem is gondolta, hogy lesz egy egész évtized, amikor – az egyik jól látható apai-nagyapai örökségként is – e tejet újra és újra, néha hetekre is, borra-sörre-pálinkára váltja át napi élelmiszer-fejadagként. Ez is átlagos történet az õ alföldi kiskun hazájában.
/Árnyékszerzőnk mindig is szeretett volna szerény lenni, ám átlagon felüli fizikális (sportok) és szellemi képességei (tanulás, vers, zene) már kora gyermekkorától ebben akadályozták. A toporzékolást csúcsra járatta a földre vetődéssel egybekötött kimeredéssel és lábdobolással tetézve. Elsőszülött unokája is bemutatta már ezt a tudományt. 
Az italok élvezetére nézve - Árnyékszerzőnk szerint - a helyes sorrend egyébiránt, az anyatej, a sör, a bor, a pálinka.   Az anyatej és ami utána jön élvezete nem csak a szigorúan kunok lakta térségben népszokás, hanem mindenütt, ahová a kun ivadékok elvetődtek, például Szabolcs-Szatmárban és Baranyában is egyaránt. Ezt mind a népi megfigyelések és a kutatások is (ez irányban egyaránt) igazolják, ahogy a szuiciditásra (az öngyilkosságra való hajlamot is) mely minden kiváló harcos szerves, elválaszthatatlan része. A bátorság alapja.  (Bár koronként vitatják, hogy az öngyilkossághoz avagy az élve maradáshoz kell-e nagyobb bátorság.) Például ki gondolná, hogy még a mai Macedóniában is jól azonosítható ez a vonulat? Ennek pedig az égvilágon semmi más oka nincs, csak a szenvedély.  /
Egy kun Budán és Pesten

Egy kun Pesten és Budán


Gubcsi Lajos: Ismét Vereckénél (részlet a ballada-változatból)
Gyöngén kezd a hajnal, méricskél a nap, kire vessen fényt elsõ sugára
Lassan egybeolvad kétszáz rongyos s a menekülõ, hazátlan, árva vezér
S a pirkadatban, lassan emelgetve fejét néz a nép az õ bátor kis urára
Az ingek alól, a kések után elõkerül az utolsó szelet, kettéosztott kenyér
(Levente, Elõd, Botond és Etele fiamnak)
Magyar Elektronikus Könyvtár